Hàng phi mậu dịch là gì

BY môn đến cửa Việt Nam 18/01/2023

hàng hóa phi thương mại là gì ? Hàng hóa phi thương mại có thể được bán không? Mẫu hóa đơn thương mại cho hàng hóa phi thương mại và phi thương mại được khấu trừ thuế GTGT. Loại hàng hóa phi thương mại, loại hàng hóa phi thương mại và các quy định pháp luật có liên quan của hàng hóa phi thương mại. Là cánh cửa đến Việt Nam sẽ được chia sẻ với bạn nội dung chính của bài viết này.

Ngoài thương mại xuất nhập khẩu. Có một loại xuất nhập khẩu không được sử dụng trong thương mại, được gọi là hàng hóa phi thương mại. Đây là sự hiểu biết đơn giản nhất về hàng hóa phi thương mại và thương mại.

Có rất nhiều sự hiểu lầm giữa các mặt hàng thương mại và phi thương mại. Những hiểu lầm này dẫn đến việc nhà nhập khẩu khai báo hải quan sai, khai sai mã loại và thậm chí khấu trừ thuế đối với hàng hóa phi thương mại.

Dưới đây, Cửa Đến Việt Nam sẽ cho bạn biết hàng hóa phi thương mại là gì. Lấy mẫu hàng hóa phi thương mại, phương thức mua hàng phi thương mại và có khấu trừ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phi thương mại hay không.

Hàng hóa phi thương mại là gì?

Khái niệm hàng hóa phi thương mại được quy định rõ tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013. Theo Điều 69 Thông tư này quy định

: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào mục đích phi thương mại (sau đây gọi là hàng hóa phi thương mại) bao gồm:

 1. Quà tặng, quà tặng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tổ chức, cá nhân Việt Nam cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 2. Các cơ quan đại diện ngoại giao, hàng hóa của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.
 3. Hàng viện trợ nhân đạo.
 4. Hàng hóa tạm nhập, tạm xuất của cá nhân được Nhà nước Việt Nam miễn thuế.
 5. Dòng mẫu không thanh toán.
 6. Công cụ nghề nghiệp và công cụ làm việc của cơ quan, tổ chức, tạm nhập cảnh.
 7. Tài sản thanh khoản của tổ chức, cá nhân.
 8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh được gửi theo vận đơn và người nhập cảnh mang theo hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế.
 9. Hàng hóa phi thương mại khác.

Do đó, hàng hóa thuộc 9 trường hợp nêu trên được gọi là hàng hóa phi thương mại.

Hàng hóa phi thương mại có thể được bán không?

Đây là một vấn đề mà nhiều người muốn biết, bởi vì nhiều lần sau khi nhập khẩu hàng hóa phi thương mại, nhưng không cần phải sử dụng, hoặc có thể đã được kiểm tra như một mẫu. Điều này sẽ xử lý các hàng hóa phi thương mại này như thế nào.

Theo Điều 6 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: “

Cấm hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

 1. a) Kinh doanh ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
 2. b) Kinh doanh hóa chất, khoáng sản quy định tại Phụ lục II của Luật này;
 3. c) Mẫu vật kinh doanh thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên. Các quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế về thực vật và động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng; Mẫu vật của thực vật rừng, động vật rừng, động vật thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 4. d) Mại dâm.

(1) Người mua và bán, mô, xác chết, cơ quan người, thai nhi.

 1. e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính của cơ thể con người.
 2. g) Giao dịch pháo hoa.
 3. h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hàng hóa phi thương mại là danh từ chung, đề cập đến hàng hóa nhập khẩu cho mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, theo luật, không có quy định nào cấm bán hàng phi thương mại.

Tuy nhiên, khi bán phi thương mại, nó sẽ được phân loại là một dự án thanh lý tài sản. Thuế nhập khẩu, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng đầu vào, không được khấu trừ. Đối với thanh lý thương mại phi thương mại, thu nhập khác phải được ghi lại.

Hàng hóa phi thương mại có được khấu trừ thuế GTGT không?

Khấu trừ thuế GTGT là nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều có thể khấu trừ THUẾ GTGT. Hàng hóa phi thương mại cũng không ngoại lệ, và tất cả các khoản thuế đối với hàng hóa phi thương mại được sử dụng để nhập khẩu sẽ được bao gồm trong chi phí sản xuất và hoạt động.

Về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa phi thương mại. Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bao gồm:

  Công văn số

 • 1136/TCT-CS ngày 8/
 • 4/2010 tại Công văn số 3271/TCT-KK ngày 14/8/2014

, trên cơ sở đó, Door to Door Việt Nam khẳng định hàng hóa phi thương mại không được khấu trừ thuế GTGT. Không được khấu trừ thuế vì hàng hóa phi thương mại nhập khẩu không được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021, mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phi thương mại như sau:

 • Mã loại xuất khẩu hàng hóa phi thương mại là: H21 xuất khẩu sang hàng hóa khác.
 • Mã loại nhập khẩu hàng hóa phi thương mại là: H11 Hàng hóa nhập khẩu khác.

Nhiều doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phi thương mại không chú ý, áp dụng sai mã loại nhập khẩu. Khi mã loại được áp dụng không chính xác, tờ khai hải quan phải bị hủy bỏ. Đối với tờ khai đã được thông quan, việc hủy bỏ tờ khai sẽ rất khó khăn.

Do đó, khi nhập khẩu hàng hóa, mục đích của hàng hóa nhập khẩu phải được xác định là gì. Vào trình diễn hoặc vào kinh doanh, sản xuất.

Đối với hàng nhập khẩu cá nhân, các công ty chuyển phát nhanh thường đặt hàng cho nhà nhập khẩu.

Giá trị đơn hàng xuất nhập khẩu dưới 1.000.000 đồng. Không áp dụng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nhập khẩu theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010.

Mẫu hóa đơn thương mại hàng hóa phi

thương mại

Hóa đơn thương mại hàng hóa phi thương mại không khác nhiều so với hàng hóa thương mại. Sự khác biệt duy nhất là hóa đơn thương mại là hóa đơn thanh toán và hóa đơn cho hàng hóa phi thương mại là hóa đơn không có hóa đơn thanh toán.

Hóa đơn thương mại hàng hóa phi thương mại có các đặc điểm sau:

 • Tiêu đề: Đầu tư phi thương mại
 • không có thông tin về thanh toán

, phần còn lại sẽ tương tự như hóa đơn thương mại bình thường. Bạn có thể tải xuống mẫu hóa đơn thương mại theo đường dẫn bổ sung.

Mẫu hóa đơn thương mại là mẫu cho hàng hóa thương mại. Vui lòng thay đổi các thông tin sau để trở thành người trong cuộc cho hàng hóa phi thương mại. Thực hiện các bước sau:

 • Tải xuống mẫu hóa đơn thương mại
 • Thay thế Business Insider bằng “Nội bộ phi thương mại”
 • , chỉnh sửa thông tin người bán, thông tin hàng hóa và thông tin liên quan.
 • Xóa thông tin thanh toán.

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

phi thương mại

Hàng hóa phi thương mại cũng là hàng hóa thông thường và sẽ được nhập khẩu theo quy định. Tuy nhiên, hàng hóa phi thương mại của nhiều mặt hàng sẽ không phải được kiểm tra đặc biệt. Thuế suất đối với hàng hóa phi thương mại thường là thuế suất ưu đãi.

Quy trình nhập khẩu hàng hóa phi thương mại bao gồm các bước sau:

Bước 1. Sau khi khai báo hải quan

, có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, nội bộ phi thương mại, bìa cứng, vận đơn hàng hải, giấy chứng nhận xuất xứ, thông báo nhập khẩu và mã hs của hàng hóa nhập khẩu. Thông tin khai báo có thể được nhập vào hệ thống hải quan thông qua phần mềm.

Bước 2. Sau khi khai báo hải quan

, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng. Có một dòng tờ khai, sau đó in tờ khai và mang tài liệu nhập khẩu đến Chi cục Hải quan để mở tờ khai. Thực hiện các bước khai báo dựa trên sự phân luồng màu xanh lá cây, vàng và đỏ.

Bước 3. Tờ khai hải quan

sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu không có vấn đề gì, nhân viên hải quan sẽ chấp nhận tờ khai hải quan. Bây giờ bạn có thể trả thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.

Bước 4. Vận chuyển hàng hóa trở lại kho và sử dụng

tờ khai hải quan để thực hiện khai báo thanh lý và làm các thủ tục cần thiết để vận chuyển hàng hóa trở lại kho. Trên đây là bốn bước cơ bản trong thông quan cho tất cả hàng hóa nhập khẩu.

Lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa phi thương

mại Hàng hóa phi thương mại là danh từ chung và chỉ nhập khẩu vào mục đích phi thương mại. Khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phi thương mại, có những lưu ý sau:

 • Hàng hóa phi thương mại cũng phải chịu thuế nhập khẩu. Nếu giá trị dự án dưới 1.000.000 đồng thì không phải nộp thuế.
 • Hàng hóa phi thương mại cũng được hưởng thuế ưu đãi nếu có c/o (giấy chứng nhận xuất xứ).
 • Thuế GTGT nhập khẩu hàng hóa phi thương mại không được khấu trừ. Thuế này được bao gồm trong các chi phí khác trong tờ khai thuế.
 • Hàng hóa phi thương mại có thể được bán dưới dạng thanh lý tài sản. Ghi lại các khoản thu nhập khác từ doanh nghiệp của bạn.
 • Hàng hóa phi thương mại có thể là hàng hóa thanh toán hoặc không được thanh toán qua ngân hàng. (Ví dụ: thanh toán mẫu; Hàng viện trợ nhân đạo không được thanh toán).
 • Hầu hết các sản phẩm phi thương mại không yêu cầu kiểm tra chuyên nghiệp hoặc chứng nhận đủ điều kiện hoặc phát hành sản phẩm.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến hàng hóa phi thương mại. Hàng hóa phi thương mại có thể được bán hay không và hàng hóa phi thương mại có được khấu trừ thuế GTGT hay không. Các quy định và lưu ý có liên quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phi thương mại.

Gate-Gate Việt Nam hy vọng bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với đường dây nóng hoặc đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn, dịch vụ báo giá để làm thủ tục nhập khẩu phi thương mại.

Kenny (Mr.) – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu

Điện thoại: (+84) 91253 29 39 or (+84) 886 28 8889

Email: [email protected]

Hàng hóa phi thương mại là gì , cập nhật các bài viết phổ biến về xuất nhập khẩu hoặc giá tàu; Lịch tàu bạn có thể theo dõi fanpage Của Việt Nam để cập nhật các bài viết mới nhất.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến

bài viết đánh giá

5/5 (103 đánh giá)

Related Posts

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Dẫn đường cho việc điều trị

Xét nghiệm giải phẫu bệnh được thực hiện trên những mẫu bệnh phẩm tế bào, bệnh phẩm mô từ các cơ quan trong cơ thể được sinh…

Phương pháp điều trị tủy răng tại nha khoa hiện nay

Viêm tủy răng là một trong những vấn đề về sức khỏe răng miệng nghiêm trọng. Người mắc viêm tủy răng không chỉ phải chịu đựng những…

Mỹ thuật ứng dụng là gì? (cập nhật 2023)

Khi những giá trị thẩm mỹ ngày càng được chú trọng thì các phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng đi sâu vào đời sống của mọi…

Bát quái đồ là gì? Ý nghĩa và vai trò của bát quái trong phong thủy

Bát quái đồ là vật phẩm phong thủy được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong văn hoá phương Đông, nhằm mang lại những niềm…

Du học ngành khoa học ứng dụng và cơ bản

>> Du học ngành khoa học đại cương >> Các trường có đào tạo ngành Khoa học ứng dụng và cơ bản Khoa học Ứng dụng và…

Trồng răng implant là gì? Những điều cần phải biết trước khi chọn trồng răng implant

Trồng răng implant là phương pháp trồng răng cấy trụ kim loại vào xương hàm để thay thế cho răng đã mất. Chính vì vậy trụ implant…