Hướng dẫn học tiếng anh lớp 10 – unit 1: Family Life – HocHay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 10 – Unit 1: Family Life – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 10 Unit 1 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

benefit(n): lợi ích

breadwinner(n): người trụ cột đi làm nuôi cả gia đình

chore(n): công việc vặt trong nhà, việc nhà

contribute(v): đóng góp

critical(adj): hay phê phán, chỉ trích; khó tính

enormous(adj): to lớn, khổng lồ

equally shared parenting(n.phr): chia sẻ đều công việc nội trợ và chăm sóc con cái

extended family(n.phr): gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống

(household) finances(n.phr): tài chính, tiền nong (của gia đình)

financial burden(n.phr): gánh nặng về tài chính, tiền bạc

gender convergence(n.phr): các giới tính trở nên có nhiều điểm chung

grocery(n): thực phẩm và tạp hóa

heavy lifting(n.phr): mang vác nặng

homemaker(n): người nội trợ

iron(v): là/ ủi (quần áo)

laundry(n): quần áo, đồ giặt là/ ủi

lay (the table for meals)(v): dọn cơm

nuclear family(n.phr): gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống

nurture(v): nuôi dưỡng

responsibility(n): trách nhiệm

Mindmap Unit 1 lớp 10 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 10 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 10 Unit 1 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1 có phiên âm – Vocabulary Unit 1 10th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 1 lớp 10 phần Getting Started nhé!

grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n) thực phẩm và tạp hóa

heavy lifting /ˌhevi ˈlɪftɪŋ/ (np) mang vác nặng

laundry /ˈlɔːndri/ (n) quần áo, đồ giặt là/ ủi

household finances /ˈhaʊshəʊld – ˈfaɪnæns / (np) tài chính, tiền nong (của gia đình)

chore /tʃɔː(r)/ (n) công việc vặt trong nhà, việc nhà

homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n) người nội trợ

breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n) người trụ cột đi làm nuôi cả gia đình

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 1 lớp 10 phần Skills nhé!

benefit /ˈbenɪfɪt/ (n) lợi ích

enormous /ɪˈnɔːməs/ (a) to lớn, khổng lồ

contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v) đóng góp

critical /ˈkrɪtɪkl/ (a) hay phê phán, chỉ trích; khó tính

equally shared parenting /ˈiːkwəli – ʃeə(r)d – ˈpeərəntɪŋ/ (np) chia sẻ đều công việc nội trợ và chăm sóc con cái

nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ (v) nuôi dưỡng

responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n) trách nhiệm

lay (the table for meals) /leɪ/ : dọn cơm

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 1 lớp 10 phần Communication and Culture nhé!

financial burden /faɪˈnænʃl – ˈbɜːdn/ (np) gánh nặng về tài chính, tiền bạc

nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np) gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống

extended family /ɪkˈstendɪd – ˈfæməli/ (np) gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 1 lớp 10 phần Looking Back nhé!

iron /ˈaɪən/ (v) là/ ủi (quần áo)

gender convergence / ˈdʒendə(r) – kənˈvɜːdʒəns/ (np) các giới tính trở nên có nhiều điểm chung

Xem thêm tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-10-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-10-unit-1-family-life-hoc-hay-49.html

————————-

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit1lop10 #tienganhlop10unit1 #tuvungtienganhlop10unit1

Spread the love

Share

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
  • Pinterest

Related Posts

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Dẫn đường cho việc điều trị

Xét nghiệm giải phẫu bệnh được thực hiện trên những mẫu bệnh phẩm tế bào, bệnh phẩm mô từ các cơ quan trong cơ thể được sinh…

Phương pháp điều trị tủy răng tại nha khoa hiện nay

Viêm tủy răng là một trong những vấn đề về sức khỏe răng miệng nghiêm trọng. Người mắc viêm tủy răng không chỉ phải chịu đựng những…

Mỹ thuật ứng dụng là gì? (cập nhật 2023)

Khi những giá trị thẩm mỹ ngày càng được chú trọng thì các phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng đi sâu vào đời sống của mọi…

Bát quái đồ là gì? Ý nghĩa và vai trò của bát quái trong phong thủy

Bát quái đồ là vật phẩm phong thủy được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong văn hoá phương Đông, nhằm mang lại những niềm…

Du học ngành khoa học ứng dụng và cơ bản

>> Du học ngành khoa học đại cương >> Các trường có đào tạo ngành Khoa học ứng dụng và cơ bản Khoa học Ứng dụng và…

Trồng răng implant là gì? Những điều cần phải biết trước khi chọn trồng răng implant

Trồng răng implant là phương pháp trồng răng cấy trụ kim loại vào xương hàm để thay thế cho răng đã mất. Chính vì vậy trụ implant…