Tuyên bố chết là gì? Quy định về tuyên bố một người đã chết?

Tuyên bố cái chết là gì? Quy định tuyên bố một người chết?

Khi chúng ta đề cập đến “cái chết” của con người, chúng ta thường chỉ nhìn vào nó từ quan điểm sinh học và y học. Tuy nhiên, cái chết được xác định từ góc độ pháp lý thông qua tuyên bố của tòa án có thẩm quyền. Lý do tuyên bố cái chết được đưa ra là để đảm bảo quyền và lợi ích của người khác trong mối quan hệ với những người đã ly thân quá lâu, mặc dù bất kỳ thông tin nào đã được tìm kiếm.

Số điện thoại tư vấn pháp lý miễn phí 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật

Dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

1. Tuyên bố cái chết là gì?

Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (2003): “Cái chết là mất đi sức sống, không còn biểu hiện của cuộc sống”. Trong y học, cái chết là sự kết thúc của tất cả các hoạt động cuộc sống như hô hấp, trao đổi chất, phân chia tế bào, v.v. bị đình chỉ vĩnh viễn. Thông thường, một người chỉ được coi là đã chết khi sự tồn tại của sinh vật chấm dứt. Trong trường hợp này, xác định thường xuyên được thực hiện thông qua các đặc điểm như ngừng thở, ngừng tim và nhịp đập, tử vong có thể được xác nhận,… Và có sự xác nhận của các tổ chức và cá nhân chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, giám định viên pháp y.

Không giống như “cái chết” từ quan điểm y tế, từ quan điểm pháp lý, cái chết cũng áp dụng cho các cá nhân, đó là tuyên bố tử vong của tòa án. Bản chất của việc tuyên bố cái chết của một người chỉ là suy đoán pháp lý của một người khi anh ta bị tách ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cái chết pháp lý được quy định?

Điều này được hiểu là mối quan hệ cá nhân với nhiều cá nhân khác trong xã hội. Sự vắng mặt của họ sẽ thay đổi quá trình tồn tại và phát triển của các mối quan hệ mà họ tham gia. Thật vậy, sự vắng mặt kéo dài của nhiều cá nhân không thể xác định xem họ đang sống hay đã chết, một tình huống làm xáo trộn các mối quan hệ xã hội tham gia và ảnh hưởng đến quyền của chính họ và quyền hợp pháp của những người có liên quan. Khi một người chết, trình độ đối tượng của nó thực sự chấm dứt hoàn toàn, và mối quan hệ pháp lý mà họ tham gia cũng sẽ chấm dứt hoặc có sự can thiệp của đối tượng. Do đó, các quy định về tuyên bố tử vong được ban hành nhằm duy trì trật tự quan hệ pháp luật hoặc chấm dứt một số mối quan hệ pháp lý vắng mặt lâu dài của người tham gia, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của các đối tượng khác.

Từ phân tích trên, tác giả đưa ra khái niệm tuyên bố cái chết như sau: Tuyên bố tử vong là nội dung được phản ánh trong quyết định của tòa án tuyên bố cái chết của một người, nhằm xác định ngày chết của anh ta và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cái chết của một người khi có đủ cơ sở pháp lý.

Xem thêm: Tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định mới nhất

2. Quy định về tuyên bố một người chết:

Quy định giữa Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự về việc tuyên bố một người chết, trong đó Bộ luật Dân sự quy định cụ thể điều kiện xác định một người chết, khi một người được tuyên bố là đã chết, hậu quả pháp lý; Quy chế quản lý tài sản quy định quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố tử vong. Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định về thủ tục, thủ tục thực hiện quyền của mình theo quy định của Bộ luật Dân sự về việc tuyên bố một người chết làm căn cứ. Thủ tục, thủ tục giải quyết và ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu tuyên bố cái chết của chủ sở hữu quyền có liên quan theo quy định.

Phân tích các quy định của tuyên bố tử vong của một người, tác giả được chia thành các câu hỏi sau:

Thứ nhất, điều kiện tuyên bố cái chết của một cá nhân;

Một là đã vượt quá một thời hạn nhất định, người đó vẫn không có thông tin thực sự là sống. Theo điều kiện này, tòa án chỉ có thể tuyên bố cái chết của một người nếu vượt quá thời hạn pháp lý mà vẫn không có thông tin còn sống. Thời hạn này được xác định cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 71:

– Trường hợp người tuyên bố đã qua thủ tục tuyên bố mất tích thì có thời hạn hơn ba năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích có hiệu lực.

Thời hạn mất tích của người cha là năm năm, kể từ ngày kết thúc chiến tranh (nếu người đó bị chia 1 do chiến tranh) hoặc 2 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn hoặc thảm họa (nếu người đó bị tai nạn hoặc thảm họa hoặc thiên tai).

• Nếu người mất tích lâu dài không thông qua thủ tục tuyên bố mất tích tuyên bố cái chết, người đó phải mất hơn năm năm kể từ ngày biết được tin tức cuối cùng của người đó; Nếu ngày của tin nhắn cuối cùng không thể được xác định, thời hạn này sẽ được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; Không chắc chắn về ngày và tháng của tin nhắn cuối cùng, thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm thứ hai và tin nhắn cuối cùng.

Thứ hai, nó phải được thông qua chương trình thông báo tìm kiếm.

Điều kiện này không được ghi lại trong Bộ luật Dân sự, nhưng với điều kiện tuyên bố người mất tích, thông báo tìm kiếm cho người có khả năng tuyên bố cái chết là hoàn toàn hợp lý và mục đích của thông báo tìm kiếm là để xác định lại thông tin sinh tồn của một người lần cuối trước khi tòa án phán quyết. Xác định thận pháp lý của họ.

Thứ ba, phải có yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan, những người có tính ràng buộc trong hôn nhân gia đình, hành chính, lao động và các mối quan hệ khác,… Đối với một người không có, sự vắng mặt của anh ta sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Ví dụ, người vợ yêu cầu tòa án tuyên bố rằng người chồng đã chết để thực hiện các thủ tục pháp lý để thừa kế.

Thứ hai, xác định ngày chết của người được tuyên bố là đã chết.

Việc xác định ngày chết là rất quan trọng và là cơ sở để xác định ngày mở cửa cho di sản của nó và ngày để xác định các mối quan hệ khác mà người đó tham gia. Khoản 2 Điều 71 Bộ luật Dân sự quy định việc xác định ngày chết: “Căn cứ vào tình huống quy định tại khoản 1 Điều này, Toà án xác định ngày chết của người được tuyên bố tử vong. Theo quy định này, ngày chết được tuyên bố là khá linh hoạt, tùy thuộc vào các sự kiện thực tế và thời hạn tuyên bố một cái chết. Nếu không thể xác định, ngày có hiệu lực của việc tuyên bố tử vong được xác định là ngày tuyên bố cái chết.

Thứ ba, mối quan hệ nhận dạng và tài sản của người bị tòa án tuyên bố đã chết.

Nội dung này được quy định tại Điều 72 Bộ luật Dân sự, do đó, hôn nhân, gia đình và quan hệ cá nhân, tài sản của người chết được giải quyết như người đã chết khi Tòa án phán quyết rằng một người chết có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, tài sản của họ sẽ được xử lý. Do đó, quy định này một lần nữa khẳng định rằng việc tuyên bố một cái chết đã gây ra tất cả các hậu quả pháp lý đối với danh tính và tài sản cá nhân của mình, giống như khái niệm bình thường về người quá cố.

Thứ tư, thủ tục yêu cầu và quyết định tuyên bố một người chết.

Chương 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thủ tục yêu cầu tuyên bố cái chết, tóm tắt như sau:

Người có quyền và lợi ích có liên quan nộp đơn, kèm theo tài liệu và bằng chứng để chứng minh rằng người được yêu cầu tuyên bố đã chết. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu tuyên bố cái chết của một người, tòa án đã đưa ra thông báo yêu cầu tìm kiếm thông tin về người được yêu cầu tuyên bố cái chết. Tòa án có trách nhiệm mở yêu cầu xét xử trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo.

Trong

trường hợp Tòa án chấp nhận yêu cầu thì ra quyết định tuyên bố một người chết; Trong bản án này, Tòa án xác định ngày chết và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người chết theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tòa án phán quyết rằng một người chết phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đã tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Xem thêm: Tuyên bố mất tích là gì? Tuyên bố mất tích theo Bộ luật Dân sự?

Related Posts

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Dẫn đường cho việc điều trị

Xét nghiệm giải phẫu bệnh được thực hiện trên những mẫu bệnh phẩm tế bào, bệnh phẩm mô từ các cơ quan trong cơ thể được sinh…

Phương pháp điều trị tủy răng tại nha khoa hiện nay

Viêm tủy răng là một trong những vấn đề về sức khỏe răng miệng nghiêm trọng. Người mắc viêm tủy răng không chỉ phải chịu đựng những…

Mỹ thuật ứng dụng là gì? (cập nhật 2023)

Khi những giá trị thẩm mỹ ngày càng được chú trọng thì các phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng đi sâu vào đời sống của mọi…

Bát quái đồ là gì? Ý nghĩa và vai trò của bát quái trong phong thủy

Bát quái đồ là vật phẩm phong thủy được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong văn hoá phương Đông, nhằm mang lại những niềm…

Du học ngành khoa học ứng dụng và cơ bản

>> Du học ngành khoa học đại cương >> Các trường có đào tạo ngành Khoa học ứng dụng và cơ bản Khoa học Ứng dụng và…

Trồng răng implant là gì? Những điều cần phải biết trước khi chọn trồng răng implant

Trồng răng implant là phương pháp trồng răng cấy trụ kim loại vào xương hàm để thay thế cho răng đã mất. Chính vì vậy trụ implant…