Bạn đang làm gì tiếng Hàn – NÓI NHƯ THẾ NÀO?

Video bạn đang làm gì đó

“Bạn đang làm gì tiếng Hàn nói như thế nào?” là một vấn đề mà nhiều bạn học thắc mắc. Vậy cấu trúc “Bạn đang làm gì…”, “Bạn đang làm gì đó…” trong tiếng Hàn được hình thành như thế nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc “Đang làm gì đó….?” (Hành động tiếp diễn)

>>> Cấu trúc

 • Hiện tại tiếp diễn = Động từ nguyên thể bỏ 다 + 고있어요 [-go i-sseo-yo] (Hiện tại/Bây giờ đang làm gì đó).
 • Quá khứ tiếp diễn = Động từ nguyên thể bỏ 다 + 고있었어요 [-go i-sseo-sseo-yo] (Vào thời điểm đó, trong quá khứ, đang làm gì đó).
 • Tương lai tiếp diễn = Động từ nguyên thể bỏ 다 + 고있을거예요 [-go i-sseul geo-ye-yo] (Vào thời điểm đó trong tương lai, đang làm gì đó).

Ghi chú: Trong đời sống hàng ngày, cũng như người Việt, người Hàn thường sử dụng câu ở thì hiện tại đơn để nói về một hành động đang tiếp diễn.

>>> Ví dụ

Thay vì nói:

 • A: 지금뭐하고있어요? [ji-geum mwo ha-go i-sseo-yo?] = Bây giờ bạn đang làm gì?
 • B: 공부하고있어요. [gong-bu-ha-go i-sseo-yo] = Mình đang học?

Nhiều người Hàn nói:

 • A: 지금뭐해요? [ji-geum mwo hae-yo?] = Bây giờ bạn làm gì?
 • B: 공부해요. [gong-bu-hae-yo] = Mình học

Bạn đang làm gì? – ~ 는거야?

는거야 thường được sử dụng trong những tình huống mà bạn thấy ai đó đang làm cái gì đó và bạn muốn hỏi họ đang làm gì. Một lần nữa, 는거야 chỉ có thể được sử dụng khi bạn đang xem ai đó đang làm gì đó, và bạn muốn hỏi họ đang làm gì.

>>> Quy tắc

Lấy 다 tắt một động từ đơn giản và thêm 는거야?

 • 하다 → 하는거야? = Bạn đang làm gì?
 • 가다 → 가는거야? = Bạn sẽ đi?
 • 읽다 → 읽는거야? = Bạn đang đọc?
 • 보다 → 보는거야? = Bạn đang xem?
 • 쓰다 → 쓰는거야? = Bạn đang viết?
 • 먹다 → 먹는거야? = Bạn ăn không?
 • 마시다 → 마시는거야? = Bạn đang uống rượu?
 • 자다 → 자는거야? = Bạn đang ngủ?
 • 보내다 → 보내는거야? = Bạn đang gửi?

>>> Ví dụ

 • 일하는거야? = Bạn đang làm việc?
 • 학교숙제하는거야? = Bạn đang làm bài tập ở nhà ở trường?
 • 점심먹는거야? = Bạn đang ăn trưa?
 • 집에가는거야? = Bạn sẽ về nhà?
 • 교회가는거야? = Bạn sẽ đi nhà thờ?
 • 물마시는거야? = Bạn có uống nước không?
 • 영화보는거야? = Bạn đang xem một bộ phim?
 • 에세이쓰는거야? = Bạn đang viết một bài luận?
 • 문자메시지보내는거야? = Bạn đang gửi một tin nhắn văn bản?
 • 벌써자는거야? = Bạn đã ngủ chưa?

Bạn có thể thêm 언제, 어디, 누가, 뭐, 어떻게 hoặc 왜 [khi nào, ở đâu, ai, cái gì, làm thế nào và tại sao] ở phía trước của ~ 는거야? để thực hiện những câu này.

 • 뭐하는거야? = Bạn đang làm gì?
 • 뭐읽는거야? = Bạn đang đọc gì?
 • 뭐보는거야? = Bạn đang xem gì?
 • 뭐쓰는거야? = Bạn đang viết cái gì?
 • 뭐먹는거야? = Bạn ăn gì?
 • 뭐마시는거야? = Bạn đang uống gì?
 • 뭐보내는거야? = Bạn đang gửi gì?
 • 어디가는거야? = Bạn sẽ đi đâu?
 • 누가자는거야? = Ai đang ngủ?
 • 누가하는거야? = Ai đang làm gì?
 • 어떻게쓰는거야? = Bạn viết như thế nào?
 • 왜하는거야? = Tại sao bạn lại làm vậy?

Bạn đang làm gì? – ~ 시는거예요? [Lịch sự]

시는거예요 thường được sử dụng trong những tình huống mà bạn muốn hỏi ai đó những gì họ đang làm.

시는거예요 chỉ có thể được sử dụng khi bạn đang nhìn thấy ai đó đang làm cái gì đó, và bạn muốn hỏi họ những gì họ đang làm.

>>> Quy tắc

Lấy 다 tắt một động từ đơn giản và thêm 시는거예요?

 • 하다 → 하시는거예요? = Bạn đang làm gì?
 • 가다 → 가시는거예요? = Bạn sẽ đi?
 • 읽다 → 읽으시는거예요? = Bạn đang đọc?
 • 보다 → 보시는거예요? = Bạn đang xem?
 • 쓰다 → 쓰시는거예요? = Bạn đang viết?
 • 먹다 → 드시는거예요? = Bạn ăn không?
 • 마시다 → 마시는거예요? = Bạn đang uống rượu?
 • 자다 → 주무시는거예요? = Bạn đang ngủ?
 • 보내다 → 보내시는거예요? = Bạn đang gửi?

Lưu ý: động từ bất thường

 • 읽다 → 읽으시는거예요? KHÔNG 읽시는거예요?
 • 자다 → 주무시는거예요? KHÔNG 자시는거예요?
 • 먹다 → 드시는거예요? KHÔNG 먹시는거예요?

>>> Ví dụ

 • 일하시는거예요? = Bạn đang làm việc?
 • 점심드시는거예요? = Bạn đang ăn trưa?
 • 집에가시는거예요? = Bạn sẽ về nhà?
 • 교회가시는거예요? = Bạn sẽ đi nhà thờ?
 • 물마시는거예요? = Bạn có uống nước không?
 • 영화보시는거예요? = Bạn đang xem một bộ phim?
 • 에세이쓰시는거예요? = Bạn đang viết một bài luận?
 • 문자메시지보내시는거예요? = Bạn đang gửi một tin nhắn văn bản?
 • 벌써주무시는거예요? = Bạn đã ngủ chưa?

Bạn có thể thêm 언제, 어디, 누가, 뭐, 어떻게 hoặc 왜 [khi nào, ở đâu, ai, cái gì, làm thế nào và tại sao] ở phía trước của ~ 시는거예요? để thực hiện những câu này.

 • 오늘우리뭐하는거예요? = Chúng ta đang làm gì hôm nay?
 • 뭐읽으시는거예요? = Chúng ta đang đọc gì?
 • 뭐보시는거예요? = Chúng ta đang xem gì?
 • 뭐쓰시는거예요? = Chúng ta đang viết gì?
 • 뭐먹으시는거예요? = Chúng ta ăn gì?
 • 뭐마시는거예요? = Chúng ta uống gì?
 • 뭐보내시는거예요? = Chúng ta gửi gì?
 • 어디가시는거예요? = Chúng ta sẽ đi đâu?
 • 누가주무시는거예요? = Ai đang ngủ?
 • 누가하시는거예요? = Ai đang làm gì?
 • 어떻게쓰시는거예요? = Chúng ta viết như thế nào?
 • 왜하시는거예요? = Tại sao chúng ta đang làm gì?

Chúng ta đang làm gì? – 하는거야 / 거예요?

하는거야 / 거예요? thường được sử dụng khi bạn muốn hỏi ai đó bạn đang làm gì (cả số ít và số nhiều), hoặc sẽ làm ngay.

Ví dụ: khi bạn ở trong một nhóm người đang làm việc theo nhóm, và bạn muốn yêu cầu một nhà lãnh đạo của nhóm những gì bạn sẽ làm.

 • 우리저기가는거야? = Chúng ta sẽ đến đó không? [Không chính thức]
 • 우리저기가는거예요? = Chúng ta sẽ đến đó không? [Lịch sự]

Lưu ý: 하는거야? = Bạn / chúng tôi đang làm gì?

Tuy nhiên, hình thức lịch sự của “Bạn đang làm gì?” thường sử dụng “시는거예요?” trong khi đó hình thức lịch sự của “Chúng ta đang làm gì?” sử dụng “는거예요?”

Xem Bạn đang làm gì? – ~ 는거야? , Bạn đang làm gì? – ~ 시는거예요?

>>> Quy tắc

Lấy 다 tắt một động từ đơn giản và thêm 하는거야 / 거예요?

 • 하다 → 하는거야 / 거예요? = Chúng ta đang làm gì?
 • 가다 → 가는거야 / 거예요? = Chúng ta sẽ đi?
 • 읽다 → 읽는거야 / 거예요? = Chúng ta đang đọc?
 • 보다 → 보는거야 / 거예요? = Chúng ta đang xem?
 • 쓰다 → 쓰는거야 / 거예요? = Chúng ta đang viết?
 • 먹다 → 먹는거야 / 거예요? = Chúng ta ăn không?
 • 마시다 → 마시는거야 / 거예요? = Chúng ta đang uống rượu?
 • 자다 → 자는거야 / 거예요? = Chúng ta đang ngủ?
 • 보내다 → 보내는거야 / 거예요? = Chúng tôi đang gửi?

>>> Ví dụ

 • 운동하는거예요? = Chúng ta đang luyện tập?
 • 저기로가는거예요? = Chúng ta đang ở đó không?
 • 이차로가는거예요? = Chúng ta đang đi bằng chiếc xe này?
 • 이거먹는거예요? = Chúng ta đang ăn món này không?
 • 이걸로먹는거예요? = Chúng ta đang ăn với món này?
 • 여기서자는거예요? = Chúng ta đang ngủ ở đây?
 • 오늘저영화보는거예요? = Chúng ta đang xem bộ phim hôm nay?
 • 이걸로보는거예요? = Chúng ta đang quan sát với điều này?

Bạn có thể thêm 언제, 어디, 누가, 뭐, 어떻게 hoặc 왜 [khi nào, ở đâu, ai, cái gì, làm thế nào và tại sao] ở phía trước của ~ 시는거예요? để thực hiện những câu này.

 • 오늘우리뭐하는거예요? = Chúng ta đang làm gì hôm nay?
 • 뭐읽는거예요? = Chúng ta đang đọc gì?
 • 뭐보는거예요? = Chúng ta đang xem gì?
 • 뭐쓰는거예요? = Chúng ta viết gì?
 • 뭐먹는거예요? = Chúng ta ăn gì?
 • 뭐마시는거예요? = Chúng ta uống gì?
 • 뭐보내는거예요? = Chúng tôi gửi gì?
 • 어디가는거예요? = Chúng ta đang đi đâu?
 • 어디서자는거예요? = Chúng ta đang ngủ ở đâu?
 • 누가하시는거예요? = Ai đang làm gì?
 • 어떻게쓰는거예요? = Chúng ta viết như thế nào?
 • 왜하는거예요? = Tại sao chúng ta đang làm gì?

Với những điều đã được tổng hợp, tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nói “Bạn đang làm gì?” trong tiếng Hàn. Nếu bạn vẫn có thắc mắc cần giải đáp về ngữ pháp tiếng Hàn, hãy liên hệ với tôi để được hướng dẫn cụ thể nhé!

HEFC


Paragraph edited by: HEFC

Related Posts

Dịch Tên Sang Tiếng Trung

Các HỌ trong Tiếng Trung Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 14 nhóm họ phổ biến, với đa số dân số mang những họ này….

Bỏ túi từ vựng tiếng Anh về tình yêu để “thả thính” crush

Bạn là một người yêu thích sự lãng mạn? Bạn muốn biết những câu “pickup line” (câu thả thính) để có thể “cưa đổ” trái tim người…

Cách xưng hô trong gia đình và thứ bậc, vai vế trong các gia đình Việt

Như đã biết, cách xưng hô trong gia đình Việt rất đa dạng và phong phú. Không giống như các nước Châu Mỹ hay Châu Âu, ngôn…

Cáo phó là gì? Ý nghĩa và nội dung bảng cáo phó

Một trong những việc cần thiết và quan trọng ngay sau khi ai đó qua đời là lập bảng cáo phó. Nhưng cáo phó là gì? Tại…

Tổng Hợp Các Câu Ngôn Ngữ Mạng Của Giới Trẻ Trung Quốc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các câu ngôn ngữ mạng phổ biến của giới trẻ Trung Quốc. Khi lướt qua các…

[2023 CẬP NHẬP] Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn Bộ Giáo Dục mới nhất

Video bảng chữ cái mầm non Bảng chữ cái tiếng Việt là nền tảng quan trọng nhất để học tiếng Việt. Ở bài viết này, trường mầm…