Phương thức LC (letter of credit) – thanh toán theo thư tín dụng

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi ThS. Hoàng Thị Lệ Huyền – Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Toulonvar, Pháp, Trung tâm Lê Ánh, Cơ sở Hà Nội, Trung tâm Lê Ánh Giảng viên khóa học Thực hành Xuất nhập khẩu.

Hiện nay có nhiều phương thức thanh toán, sử dụng các phương thức thanh toán khác nhau giữa bên mua (nhà nhập khẩu) và bên bán (nhà xuất khẩu), chấp nhận tín dụng chứng từ (L/C) mạnh >. Được dùng nhiều nhất.

Đặc biệt Thư tín dụng (L/C) có các đặc điểm giúp chúng trở thành phương tiện thanh toán. Các phép tínhphổ biến nhất và các yếu tố cần biết, nên và không nên khi mở thư tín dụng. Tất cả có trong bài viết dưới đây.

>>>>> Xem thêm: Hóa đơn thương mại

1. Định nghĩa về Thư tín dụng chứng từ (L/C)

Tín dụng thư chứng từ (L/C) là phương thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay , là hình thức ngân hàng thay mặt nhà nhập khẩu cam kết với nhà xuất khẩu/nhà cung cấp sẽ thanh toán trong thời hạn xác định khi nhà xuất khẩu/nhà cung cấp xuất trình hàng hóa. Các chứng từ quy định trong thư tín dụng đã được ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu.

2. Các bên tham gia Thư tín dụng chứng từ (L/C)

 • Người yêu cầu tín dụng chứng từ (Người nộp đơn ): Người mua, người nhập khẩu hàng hóa.
 • Người thụ hưởng thư tín dụng (Beneficiary): Người bán, người xuất khẩu hàng hóa.
 • Thư tín dụng của ngân hàng tương ứng (Ngân hàng phát hành): Một ngân hàng đại diện cho nhà nhập khẩu có thể cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu.
 • Thông báo cho ngân hàng về thư tín dụng: thường là ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng đại lý của ngân hàng người bán.
 • Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng thương lượng, Ngân hàng bồi hoàn: Các ngân hàng này có thể có hoặc không phụ thuộc vào yêu cầu của người mua trong Đơn xin phát hành thư tín dụng và sự ủy quyền của ngân hàng phát hành.

Strong>3. Bản chất của Thư tín dụng chứng từ (L/C)

Trước hết, Thư tín dụng chứng từ (L/C) là phương thức thanh toán yêu cầu xuất trình chứng từ hợp lệ. Nếu người bán xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng theo yêu cầu thì người bán sẽ được đảm bảo thanh toán. Phương thức thanh toán L/C còn có thể hiểu là việc ngân hàng ứng trước cho nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

Từ bản chất của thư tín dụng này có thể suy ra:

 • Trước hết, chỉ các tổ chức tín dụng mới được phép thực hiện các giao dịch này.
 • Thứ hai Do tính độc quyền của ngân hàng, các giao dịch thanh toán như vậy chỉ có thể được thực hiện thường xuyên bởi các tổ chức tín dụng.
Thanh toán Phương thức L/C

Xem thêm: Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

4. Ý nghĩa của L/C /Phương thức thanh toán

 • Là một lời hứa thanh toán hoặc nhận thanh toán, không phải là một lời hứa.
 • Do một người phát hành nhưng có thể được phát hành bởi một hoặc nhiều người hưởng lợi, người phát hành chứng từ này phải là một ngân hàng thương mại.
 • Cơ sở thanh toán của thư tín dụng thương mại là chứng từ ghi trong thư tín dụng.
 • Đó là cam kết thanh toán có điều kiện, cố định.
 • Được nhiều công ty, ngân hàng lựa chọn vì đáp ứng được yêu cầu. Các yêu cầu chính trong thương mại quốc tế:
 • Do các đối tác ký kết hợp đồng có văn phòng ở các quốc gia khác nhau nên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, việc thanh toán bằng thư tín dụng sẽ loại bỏ được rào cản này.
 • Trong một giao dịch thư tín dụng luôn có sự hiện diện của hai đối tác đại diện cho ngân hàng và những yêu cầu khắt khe về bộ chứng từ. Các yếu tố như bằng chứng sẽ dung hòa lợi ích đối lập của các bên liên quan. Hạch toán ngắn hạn

Rủi ro và lưu ý khi sử dụng L/C:

 • Việc kiểm tra tính chính xác của chứng từ phải tuân thủLC
 • Ngân hàng chỉ kiểm tra chứng từ chứ không kiểm tra hàng nên có thể hàng vẫn kém chất lượng
 • Người mua vẫn cần đặt cọc một khoản tiền tiền (thậm chí là 100 % giá trị hợp đồng)

5.Các loại Thư tín dụng chứng từ (L/C)

Thư tín dụng chứng từ Tín dụng Nói chung, có bốn loại Loại:

 • Thư tín dụng không hủy ngang (Thư tín dụng có thể hủy ngang): Đây là thư tín dụng đơn phương có thể được sửa đổi hoặc thu hồi sau khi ban hành.
 • Thư tín dụng không hủy ngang (Irrevocable Letter of Credit): Một khi đã phát hành, một thư tín dụng chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ. Ngân hàng thu tiền theo thỏa thuận
 • Thư tín dụng không hủy ngang được xác nhận. (Confirmed irrevocavle L/C): Thư tín dụng không hủy ngang,
 • Có thể chuyển nhượng L/C(transferable letter of credit): thư tín dụng không huỷ ngang quy định ngân hàng phát hành có quyền thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị của thư tín dụng cho người hưởng lợi theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất hoặc nhiều người.

Còn nhiều loại khác nhưng hiện nay các ngân hàng thường sử dụng thư tín dụng không huỷ ngang có xác nhận. Nhưng cần lưu ý rằng nếu thư tín dụng không ghi “không thể hủy bỏ” hoặc “có thể hủy bỏ“, thì đó là Không thể hủy bỏ, nghĩa là , nó chưa bị thu hồi. Tương tự, nếu thư tín dụng không ghi “đã xác nhận”, thì đó sẽ là thư tín dụng “không được xác nhận“, tức là không có xác nhận .

>6. Nội dung chủ yếu của tín dụng chứng từ (L/C).

Có nhiều loại thư tín dụng nhưng nhìn chung, chúng thường có những nội dung cơ bản sau. :

p>

(1) Số L/C, địa điểm và ngày mở (No of L/C, place and date of open).

 • Số.
 • Nơi phát hành thư tín dụng: Nơi ngân hàng mở thư tín dụng để hoàn tất việc thanh toán cho người xuất khẩu.
 • Ngày mở thư (opening date): Là ngày bắt đầu được ngân hàng phát hành và cam kết của nhà xuất khẩu, là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của thư tín dụng, là cơ sở để mở thư tín dụng đúng hạn.

(2) Các loại thư tín dụng.

Tính chất, nội dung của mỗi thư tín dụng là khác nhau, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng khác nhau. Các bên cũng khác nhau nên cần xác định loại thư tín dụng được mở.

(3) Tên địa chỉ Chỉ người thụ hưởng.

Tài liệu liên quan đến phương thức tín dụng.

(4) Số tiền thư tín dụng.

Số tiền bằng số và số tiền phải khớp với nhau hoặc có thể chỉ yêu cầu bằng số. Đồng tiền thanh toán phải rõ ràng. Cách tốt nhất để ghi số tiền là ghi số tiền giới hạn mà nhà xuất khẩu có thể ấn định, “approximately”, “approximately” hoặc những từ tương tự được dùng để chỉ số tiền mà thư tín dụng cho phép chuyển đi. C. Số tiền dịch không quá 10% trên tổng số tiền.

(5) Ngày hết hạn.

Điều khoản do ngân hàng phát hành L/C cam kết nếu người xuất khẩu nộp đủ bộ chứng từ trong thời hạn này và thanh toán cho người xuất khẩu theo yêu cầu của thư tín dụng.

(6) Ngày thanh toán của thư tín dụng (Ngày thanh toán gần nhất).

Cho dù thanh toán ngay bây giờ hay sau này. Điều này có thể được xác định trong hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát vào ngày giao hàng, hối phiếu này cũng được nêu trong thư tín dụng và được quy định trong hợp đồng mua bán. Thời hạn giao hàng có thể liên quan mật thiết với thời hạn hiệu lực của thư tín dụng.

(7) Ngày giao hàng.

Đây là khoảng thời gian mà người bán sẽ giao hàng cho người mua kể từ ngày tín dụng có hiệu lực.

(8) Mô tả hàng hóa.

Bao gồm tên hàng, số lượng hàng, trọng lượng hàng (có thể sai đơn hàng), giá cả, quy cách, chất lượng… cũng phải được có trong thư tín dụng.

(9) Điều khoản vận chuyển.

(10) ) Chứng từ thanh toán do nhà xuất khẩu gửi.

Đây là nội dung chính của thư tín dụng, bởi vì bộ chứng từ quy định trong thư tín dụng là bằng chứng cho việc người xuất khẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và tuân thủ các điều kiện của thư tín dụng. thư tín dụng.

(11) Ngân hàng phát hành hứa trả tiền L/C.

Nội dung cuối cùng của thư áp dụng và ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng phát hành L/C. thư tín dụng.

(12) Các điều kiện đặc biệt khác.

Nếu phí ngân hàng do bên chịu trách nhiệm về phí hàng hóa chịu, hãy hướng dẫn các điều kiện đặc biệt của ngân hàng chiết khấu, tham chiếu UCP….

(13) Ngân hàng phát hành Thư tín dụng chữ ký.

7.Điều kiện phát hành thư tín dụng

Để phát hành thư tín dụng, doanh nghiệp phải nộp các chứng từ sau cho ngân hàng:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Có tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng (để mở tài khoản phải gửi tối thiểu 500 đô la Mỹ vào tài khoản để được mở) và các tài liệu sau:
  • Quyết định thành lập được công bố
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng.

8.Cách thức L/C

Các chứng từ phải nộp khi phát hành L/C Các chứng từ kèm theo của mỗi L/C sẽ khác nhau, nhưng đối với khách hàng doanh nghiệp thì hồ sơ phát hành L/C là khác nhau. /C thường bao gồm các chứng từ cụ thể sau:

 • Đơn xin phát hành thư tín dụng.
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp lần đầu thành lập).
 • Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp lần đầu thành lập).
 • Mã đăng ký xuất nhập khẩu – nếu có (đối với doanh nghiệp lần đầu giao dịch).
 • Bản chính hợp đồng ngoại thương (nếu ký qua fax đơn vị phải ký tên, đóng dấu vào bản sao).
 • Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (nếu có).
 • Giấy phép của Bộ Thương mại và Nhập khẩu (nếu hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quản lý được quy định trong chính sách xuất nhập khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ).
 • Giấy cam kết trả tiền, hợp đồng tín dụng (nếu là vay), thư tín dụng trả chậm của NHCTVN (trường hợp mở L/C trả chậm).
 • Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có).
 • Hướng dẫn mở thư tín dụng của phòng tín dụng chi nhánh do giám đốc chi nhánh lập hoặc giám đốc duyệt (nếu số tiền ký quỹ nhỏ hơn 100% trị giá thư tín dụng).

Tất cả các giấy tờ trên phải được xuất trình và lưu giữ bản gốc. Bản sao văn phòng chi nhánh có đóng dấu treo của doanh nghiệp. Đặc biệt, các giấy tờ sau phải còn nguyên bản gốc:

 • Giấy cam kết thanh toán.
 • Hợp đồng cho vay.
 • Đồng tiền của các hợp đồng mua bán bên ngoài.
 • Khách hàng xin thư tín dụng.
 • Hướng dẫn phát hành thư tín dụng.

Những điểm cần lưu ý khi xin thư tín dụng:

 • Căn cứ để viết đơn là hợp đồng ngoại thương đã ký kết hợp đồng mua bán, nhưng đơn vị nhập khẩu có thể bổ sung một số nội dung hữu ích
 • Đơn phải có chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu là nhập khẩu ủy thác thì đơn đề nghị phát hành thư tín dụng phải có đủ 4 chữ ký: chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng đơn vị ủy thác nhập khẩu, chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng của đơn vị. Người nhận.
 • Để tránh việc sửa đổi thư tín dụng mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể fax đơn xin mở thư tín dụng cho nhà xuất khẩu để duyệt.
 • Nhà nhập khẩu nên xem thư tín dụng gốc và đề nghị sửa đổi nếu cần thiết để bảo vệ lợi ích của họ.

9.Thư tín dụng phát hành tiền đặt cọc

a.Nội dung của thư tín dụng phát hành tiền gửi.

Hiện nay ngân hàng quy định tỷ lệ ký quỹ (100%; dưới 100% hoặc không cần ký quỹ) ) Nhà nhập khẩu căn cứ vào:

 • Uy tín thanh toán của công ty.
 • Mối quan hệ giữa công ty và ngân hàng.
 • Số dư ngoại tệ của tài khoản doanh nghiệp.
 • Mối quan hệ giữa công ty và ngân hàng. li>
 • Nợ công ty nhập khẩu.
 • Phương pháp Khả thi Kế hoạch Kinh doanh Nhập khẩu của Nhà nhập khẩu.

b.Phương thức đặt cọc.

– Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quỹ, ngân hàng sẽ trích từ tài khoản tiền gửi và chuyển sang tài khoản ký quỹ. Bộ phận nhập khẩu trực tiếp lập phiếu gửi tiền để phát hành thư tín dụng, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán để thực hiện.

-Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền gửi. , Giải quyết bằng 2 cách:

 • Mua ngoại tệ làm ký quỹ.
 • Vay ngoại tệ dưới hình thức ký quỹ.

10. Trả phí phát hành L/C

Phí phát hành L/C phụ thuộc vào mức ký quỹ của nhà nhập khẩu: Ví dụ: Tại Vietcombank

Phí phát hành L/C ký quỹ :

 • Nếu ký quỹ 100% giá trị L/C thì mở 0,075% giá trị L/C.
 • Nếu tiền ký quỹ từ 30 – 50% trị giá L/C. / C 0,1% giá trị của thư tín dụng còn nợ.
 • Dưới 30% giá trị LC 0,15% giá trị LC chưa thanh toán (tối thiểu $5, tối đa $200).
 • Miễn trừ tiền đặt cọc là 0,2% giá trị của thư tín dụng mở đầu (tối thiểu $5, tối đa $300).
 • Khi phát hành thư tín dụng trả chậm: cần có bảo lãnh của ngân hàng. Do đó, nhà nhập khẩu cần trả thêm 0,2% – 0,5% mỗi quý, tùy theo mặt hàng nhập khẩu.

Trên đây là những thông tin chính của phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ (L/C), hi vọng những chia sẻ của bài viết hữu ích với các bạn!

>>>> Bài viết liên quan: Quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển

Nếu bạn còn thắc mắc về Các phương thức thanh toán quốc tế

strong> hoặc đặc biệt Còn băn khoăn về phương thức thanh toán L/C, vui lòng để lại bình luận

XNK Lê Ánh– Nơi Đào Tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế Số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành côngKhóa học xuất nhập khẩu thực tập, mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn học viên trên cả nước, đồng thời mang đến cơ hội việc làm tương lai trong ngành logistics và xuất nhập khẩu. Có số lượng học viên đông đảo.

Ngoài các khóa học về xuất nhập khẩu- logistics, Trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học Kế toán online/offline, Các khóa học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng nhất hôm nay.

.

Related Posts

Chiến thuật đặt kèo cá cược 8DAY tăng tỷ lệ thắng lớn

8DAY là một nhà cái cá cược trực tuyến rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Với nhiều loại kèo cược hấp dẫn, tỷ lệ trả thưởng…

Hướng dẫn tải app SV66 tiện lợi và rõ ràng nhất

Hướng dẫn tải app SV66 đang được nhiều người tìm kiếm và vẫn còn thắc mắc tải như thế nào là dễ dàng. Bởi vì ngày nay…

Rút Tiền Mu9: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cho newbie

Nhà cái Mu9 không chỉ nổi bật với màu sắc, giao diện hấp dẫn mà còn có những đặc điểm độc đáo và hấp dẫn khác mà…

Đại lý Net.88 – Cơ hội kiếm tiền thông qua hình thức đại lý trực tuyến

Như một người yêu thích các trò chơi và hình thức cá cược trực tuyến, bạn không thể bỏ qua cơ hội trở thành đại lý của…

Hướng Dẫn Đăng Ký FE88 Trong Một Nốt Nhạc 2023

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn đăng ký FE88 phiên bản 2023! Nếu bạn muốn trở thành một thành viên của trang cá cược trực tuyến…

Cược xiên HITCLUB? kinh nghiệm đánh kèo xiên sớm về bờ.

Bài viết sau của tải hit club sẽ giúp cho anh em hiểu rõ hơn về cách đánh kèo này.   Cược xiên Hit club app là gì?…

© 2024 hefc.edu.vn