Lý Thuyết Tuần Hoàn Máu Sinh 11 Và Bài Tập Trắc Nghiệm

1. Cấu Trúc Và Chức Năng Của Hệ Tuần Hoàn Máu

Hệ tuần hoàn máu đóng vai trò quan trọng trong sự sống của sinh vật và là một trong những hệ cơ quan quan trọng nhất. Để hiểu rõ hơn về hệ tuần hoàn máu sinh 11, chúng ta cần nắm vững cấu trúc và chức năng chung của hệ này.

tuần hoàn máu sinh 11 bài 19

1.1. Cấu Trúc

Cấu trúc chung của hệ tuần hoàn máu bao gồm các thành phần sau:

– Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu – dịch mô có khả năng hòa tan các chất dinh dưỡng và các chất khí → vận chuyển khí và các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể để cung cấp nguyên liệu cho các mô, cơ quan hoạt động.

– Tim: có vai trò hút và đẩy máu trong hệ mạch → máu được tuần hoàn liên tục trong hệ mạch đi đến khắp mô cơ quan.

– Hệ thống mạch máu:

+ Động mạch: Có thành mạnh, chịu được áp lực và vận tốc máu nhanh.

+ Mao mạch: Thành mao mạch chỉ có một lớp tế bào, phù hợp với chức năng vận chuyển chậm để trao đổi khí, chất dinh dưỡng với các tế bào, mô cơ quan.

+ Tĩnh mạch: Thành mỏng hơn động mạch và dày hơn mao mạch, chịu được áp lực và vận tốc máu nhỏ hơn động mạch.

1.2. Chức Năng

– Cung cấp chất dinh dưỡng, oxy tới các tế bào để tế bào có thể hoạt động bình thường.

– Vận chuyển khí, các chất thải đến thận, phổi, da để thải trừ ra ngoài.

→ Vận chuyển các chất từ mô – cơ quan này đến mô – cơ quan khác để đáp ứng cho các hoạt động sống bình thường của cơ thể.

Hệ tuần hoàn máu sinh 11 bài 18

2. Các Dạng Hệ Tuần Hoàn Máu Ở Động Vật

– Ở động vật đa bào có cơ thể nhỏ dẹp và động vật đơn bào, cơ thể không có hệ tuần hoàn và các chất được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể hoặc đưa vào khoang cơ thể qua các hệ thống ống túi rồi các chất dinh dưỡng vẫn trao đổi trực tiếp với các tế bào trong cơ thể.

– Ở động vật đa bào kích thước cơ thể lớn hay người, do nhu cầu trao đổi chất lớn nên việc trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không thể đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể → xuất hiện hệ tuần hoàn.

Các dạng hệ tuần hoàn máu ở động vật - tuần hoàn máu sinh 11

2.1. Phân Biệt Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hệ Tuần Hoàn Hở

Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở - tuần hoàn máu sinh 11

– Hệ tuần hoàn hở:

  • Gặp ở đa số các loài động vật thân mềm như ốc sên, trai,… và loài động vật chân khớp (côn trùng, tôm,…).

  • Đặc điểm:

  • Máu được tim bơm di chuyển vào động mạch và sau đó tràn thẳng tiến vào khoang cơ thể. Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo nên hỗn hợp máu – dịch mô. Ở đây, máu tiếp xúc và trao đổi chất dinh dưỡng trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

  • Máu chảy trong động mạch với một áp lực thấp, tốc độ dòng máu chảy chậm.

– Hệ tuần hoàn kín:

  • Có mặt ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống.

  • Đặc điểm:

  • Máu được tim bơm và lưu thông liên tục trong vòng mạch kín, từ động mạch đi tới mao mạch ở đây xảy ra quá trình trao đổi chất, sau đó màu đi vào tĩnh mạch và rồi về tim. Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch.

  • Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ dòng máu chảy nhanh.

  • Hệ tuần hoàn kín được chia thành 2 loại: hệ tuần hoàn đơn có ở cá và hoặc hệ tuần hoàn kép ở lớp động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Bảng so sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở - tuần hoàn máu sinh 11

2.2. Phân Biệt Hệ Tuần Hoàn Đơn Và Hệ Tuần Hoàn Kép

Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép - tuần hoàn máu sinh 11

– Hệ tuần hoàn đơn là hệ tuần hoàn máu mà dòng máu chỉ đi qua tim một lần trước khi đến các mô của cơ thể.

– Hệ tuần hoàn kép là hệ tuần hoàn máu mà trong đó máu sau khi được trao đổi khí/chất sẽ trở lại tim lần thứ hai trước khi được phân phối đến các mô cơ quan trong cơ thể.

Bảng so sánh hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép - tuần hoàn máu sinh 11 bài tập

2.3. Chiều Hướng Tiến Hóa Của Hệ Tuần Hoàn

Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn máu qua các lớp động vật được mô tả như sau:

– Ở động vật đơn bào và ở một số động vật đa bào có kích thước nhỏ và dẹp, diện tích cơ thể lớn hơn so với khối lượng → cơ thể không có hệ tuần hoàn, các chất dinh dưỡng được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

– Ở động vật đa bào có kích thước cơ thể lớn hơn và nhu cầu dinh dưỡng cao hơn, trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không thể đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Chính vì vậy hệ tuần hoàn của chúng phát triển và hoàn thiện dần trong các giai đoạn của quá trình tiến hóa:

+ Cá (hệ tuần hoàn đơn): tim 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

+ Lưỡng cư: tim 3 ngăn: 1 tâm thất, 2 tâm nhĩ, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

+ Bò sát: tim 4 có ngăn bao gồm 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, có vách ngăn chính thức giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn không hoàn toàn (vách ngăn hụt) nên máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhưng ít pha hơn ở lớp bò sát và cá. Riêng ở cá sấu: tim có 4 ngăn: 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn giống chim và thú, máu nuôi cơ thể là máu không pha.

+ Chim và thú: tim có 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn, máu đi nuôi cơ thể là máu không pha trộn → tăng hiệu suất trao đổi khí và trao đổi chất.

Tham khảo ngay bộ sổ tay tổng hợp kiến thức, các phương pháp và kỹ năng xử lý mọi dạng bài tập trong đề thi Sinh THPT Quốc gia

3. Một Số Bài Tập Trắc Nghiệm Về Tuần Hoàn Máu

Để tổng hợp lại kiến thức về tuần hoàn máu sinh 11, hãy thử làm một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức nhé!

Câu 1. Trật tự chính xác nhất về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là:

A. Tim → động mạch → khoang cơ thể → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → máu – dịch mô → tĩnh mạch → tim

B. Tim → động mạch → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → hỗn hợp máu → dịch mô → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim

C. Tim → động mạch → hỗn hợp máu – dịch mô → khoang cơ thể → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch → tim

D. Tim → động mạch → khoang cơ thể → hỗn hợp máu – dịch mô → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch → tim

Câu 2. Mô tả trật tự đúng nhất về con đường đi của máu trong hệ tuần hoàn máu kín là:

A. Tim → động mạch lớn, nhỏ → tĩnh mạch → mao mạch → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → tim

B. Tim → động mạch → mao mạch → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch → tim

C. Tim → mao mạch → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → động mạch → tĩnh mạch → tim

D. Tim → động mạch → mao mạch → xảy ra quá trình trao đổi chất với tế bào → động mạch → tim

Câu 3. Trong các loài được nêu sau đây:

(1) tôm (2) cá (3) ốc sên

(4) loài ếch (5) loài trai (6) bạch tuộc (7) loài giun đốt

Loài nào có hệ tuần hoàn hở?

A. (1), (3) và (5) B. (1), (2) và (3)

C. (2), (5) và (6) D. (3), (5) và (6)

Câu 4. Tại sao hệ tuần hoàn ở đa số động vật thân mềm và chân khớp lại là hệ tuần hoàn hở?

A. Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim ( tĩnh mạch) không có mạch nối trung gian

B. Vì tốc độ dòng máu chảy chậm

C. Vì máu chảy trong động mạch gây ra áp lực lớn

D. Vì còn tạo ra hỗn hợp máu – dịch mô

Câu 5. Trong cơ thể các loài sâu bọ, hệ tuần hoàn hở phụ trách chức năng nào? A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết của cơ thể C. Tham gia vào quá trình vận chuyển khí trong quá trình hô hấp D. Vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết của cơ thể

Câu 6. Trong quá trình hô hấp trong, sự vận chuyển của khí O2 và khí CO2 diễn ra như thế nào? A. Sự vận chuyển khí O2 bắt đầu từ cơ quan hô hấp tới các tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện chỉ nhờ dịch mô B. Sự vận chuyển khí CO2 bắt đầu từ cơ quan hô hấp tới các tế bào và khí O2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ hỗn hợp máu và dịch mô C. Sự vận chuyển khí O2 từ cơ quan hô hấp tới các tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (có thể là mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ hỗn hợp máu và dịch mô D. Sự vận chuyển khí Oxy (O2) từ cơ quan hô hấp đến các tế bào và CO2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp được tiến hành chỉ nhờ máu.

Câu 7. Máu thực hiện trao đổi chất với tế bào qua thành nào? A. tĩnh mạch và mao mạch B. mao mạch C. động mạch và mao mạch D. động mạch và tĩnh mạchCâu 8. Hệ tuần hoàn kín xuất hiện ở những loài động vật nào dưới đây? (1) tôm (2) mực (3) ốc sên (4) ếch (5) trai trai sông (6) bạch tuộc (7) giun đốt A. (1), (3) và (4) B. (5), (6) và (7) C. (2), (3) và (5) D. (2), (4), (6) và (7)Câu 9. Nồng độ khí CO2 thở ra lại cao hơn so với lượng hít vào là bởi vì một lượng CO2 đã: A. khuếch tán từ mao mạch ở phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi B. từ các tế bào và các cơ quan khác trong cơ thể được dồn về phổi. C. còn lưu giữ trong phế nang D. được thải ra trong hô hấp tế bào của phổiCâu 10. Ở trong hệ tuần hoàn máu kín, máu chảy trong động mạch với áp lực A. Cao, tốc độ dòng máu chảy chậm B. Thấp, tốc độ dòng máu chảy chậm C. Thấp, tốc độ dòng máu chảy nhanh D. Cao hoặc trung bình, tốc độ dòng máu chảy nhanh

Đáp Án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

A

A

D

C

B

D

A

D

Hệ tuần hoàn máu là một trong những hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Tuần hoàn máu sinh 11 là một phần kiến thức rất quan trọng và thường được hỏi trong môn sinh học lớp 11. Để ôn thi hiệu quả, bạn có thể truy cập trang web HEFC để đăng ký tài khoản và có thể ôn tập kiến thức một cách tổng quát và hiệu quả!

Được chỉnh sửa bởi: HEFC

Related Posts

Hướng dẫn thao tác lấy khuyến mãi Sin88 chi tiết từ A đến Z

Nếu đã tham gia, anh em nên lấy khuyến mãi Sin88. Đó cũng là lời khuyên của những người đang và sắp tham gia nhà cái cá…

Quán ăn của Trấn Thành có gì hấp dẫn?

Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì Trấn Thành còn kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Nhà hàng A Mà của nghệ sĩ…

Cùng xem kết quả trận đấu MU-Man City

Vào cuối ngày 29/10 vừa rồi, trận đấu MU-Man City đã được diễn ra trong sự mong nhiều của nhiều khán giả. Suốt thời gian trận đấu…

Lô đề Go88 – Trò Chơi Dễ Thắng Hiện Nay Trên Thị Trường

Lô đề Go88 – Trò chơi dễ thắng nhất nhì hiện nay trong giới giải trí trực tuyến. Để hiểu hơn về tựa game anh em game…

90phut trực tiếp bóng đá với cực nhiều trải nghiệm hấp dẫn và đỉnh cao

Trong thế giới bóng đá cực kỳ sôi động thì 90phut trở nên nổi trội vì chất lượng. 90phut TV đã rất đầu tư để mọi người…

Chelsea vs Brighton: Nhận định bóng đá trận 01h45 ngày 28/09

Nhận định bóng đá chuẩn nhất trận đối đầu giữa Chelsea vs Bright tại Cúp Liên đoàn Anh lúc 1h45 ngày 28/09. Cùng các chuyên gia tại…