Bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng mới nhất [Tải PDF]

Hệ thống tài khoản ngân hàng là gì? các đối tượng mục tiêu là ai? Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn liên quan đến các vấn đề trên và cung cấp cho bạn thông báo hệ thống tài khoản mới nhất.

hệ thống kế toán ngân hàng

1.Hệ thống tài khoản ngân hàng là gì?

Hệ thống tài khoản ngân hàngLà tập hợp các tài khoản kế toán Kế toán dùng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính nhằm quản lý hoạt động tiền tệ trong ngân hàng.

Theo Thông tư số 19/2015/TT-NHNN, đối tượng áp dụng đối với hệ thống tài khoản ngân hàng bao gồm: Sở giao dịch, Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Hành chính Vụ Công nghệ Cục Công nghệ thông tin Bộ Tài chính, Cục Phát hành và Quỹ, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và nhiều đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có tổ chức bộ máy kế toán,… …

2. 9 loại tài khoản ngân hàng bạn cần biết

Hệ thống kế toán ngân hàng gồm 9 loại tài khoản cụ thể như sau:

hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng

 • Chỉ tiêu 1: Tiền và tài sản lưu động: Phản ánh lượng tiền mặt hiện có của ngân hàng và những biến động về tiền và tài sản lưu động, bao gồm: tiền mặt, vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài Các khoản cho vay của NHNN đối với các tổ chức tài chính trong nước, cho vay thị trường quốc tế, giao dịch chứng khoán, nộp ngân sách nhà nước.
 • Loại 3: Tài sản cố định và tài sản khác: Phản ánh số tiền mặt hiện có và những thay đổi về tài sản cố định và tài sản khác.
 • Chỉ tiêu 4: Lưu thông tiền tệ: Phản ánh lượng tiền cotton, tiền polymer và tiền kim loại được phát hành vào luồng. Việc hạch toán các tài khoản này phải tuân thủ các quy định của chính phủ và ngân hàng quốc gia về phát hành tiền tệ.
 • Loại 5: Nguồn vốn, nguồn vốn và kết quả hoạt động của NHNN: Phản ánh nguồn vốn, nguồn vốn và kết quả hoạt động
 • Loại 6: Tài khoản trung gian: Phản ánh giữa NHNN với các TCTD và giao dịch thanh toán của NHNN giữa các đơn vị.
 • li>

 • Loại 7: Thu nhập: Phản ánh các khoản thu nhập của ngân hàng quốc dân, bao gồm: tiền gửi, cho vay, chiết khấu hối phiếu, đầu tư chứng khoán nước ngoài, góp vốn và ngoại hối… và các khoản thu nhập khác của ngân hàng.
 • Loại 8: Chi: Phản ánh các khoản chi của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: chi hoạt động của ngân hàng, chi quản lý,…
 • Loại 9: Cam kết ngoại bảng : Phản ánh ngân hàng quốc gia theo khách hàng. Cơ sở hạch toán tài khoản loại 9 là hợp đồng đã ký kết.

3. Bảng Hệ thống tài khoản ngân hàng mới nhất

Chi tiết bảng Hệ thống tài khoản ngân hàng được ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ – NHNN. Tải file bảng hệ thống tài khoản bên dưới.

Chế độ kế toán ngân hàng

Tải mẫu Chế độ kế toán ngân hàng tại đây.

Nút tải xuống

4. Nguyên tắc áp dụng sao kê tài khoản ngân hàng

Theo nguyên tắc kế toán tài khoản chung và nguyên tắc kế toán ngoại tệ quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 19/2015/TT-NHNN, chế độ ngoại hối quốc gia vàng. Nội dung chi tiết như sau:

Kế Toán Tổng Hợp

4.1 Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp sử dụng phương pháp bút toán kép ( ghi nợ, ghi có). Các tài khoản trong bảng được chia làm 3 loại:

 • Tài khoản Loại Tài sản Có: Luôn có số dư bên Nợ
 • Tài khoản Loại tài khoản Nợ: Luôn luôn có số dư Có
 • Loại tài khoản Nợ-Có: Khi có số dư Nợ, khi có số dư Có hoặc cả hai

Ghi ngày, tháng, quý tài khoản hoặc Đối với bảng cân đối kế toán năm, các đơn vị NHNN cần lập các đối tượng loại III và phải phản ánh đầy đủ, chính xác số dư của các đối tượng (đối tượng thuộc tài sản bên Có, đối tượng thuộc tài sản bên Nợ). bên Nợ) mà không bù trừ giữa hai số dư bên Nợ – Có (đối với số dư bên Nợ – tài khoản ghi Có tài sản).

>>>Bài viết liên quan: Chứng từ số 200 511 Sơ đồ tài khoản kế toán

Phương pháp hạch toán:

 • Ứng dụng ghi sổ kế toán tự động: tự động thực hiện ghi sổ kế toán bằng cách thiết lập các thông số trong chương trình nghiệp vụ và hệ thống con. Do đó, các giao dịch tự động của chương trình được cập nhật vào các sổ cái tương ứng được khai báo trong các tham số kế toán tương ứng.
 • Phương pháp hạch toán thủ công của mô-đun: người dùng nhập trực tiếp hoặc chuyển qua danh sách các chương trình và mô-đun nghiệp vụ tạo các bút toán vào sổ cái.

>>> Xem giải pháp ngay bây giờ. Giải pháp: Top 10 phần mềm kế toán doanh nghiệp (Thuế, tài chính) tốt nhất hiện nay

4.2 Dự trữ ngoại hối quốc gia Kế toán ngoại tệ và vàng

Bảng này Hệ thống tài khoản ngân hàng

Tài khoản hạch toán ngoại tệ, vàng dự trữ ngoại hối quốc gia phải thực hiện như sau:

Kế toán ngoại tệ, vàng thuộc dự trữ ngoại hối quốc gia

(1) Vàng Thuộc dự trữ ngoại hối của quốc gia, được hạch toán như ngoại tệ, đơn vị đo lường là gam.

(2) Giao dịch bằng loại tiền nào thì ghi bằng loại tiền đó.

(3) Các bút toán hạch toán ngoại tệ phải được hạch toán riêng theo từng cặp tài khoản và phải cân đối đối với từng loại ngoại tệ.

(4) Ghi các nghiệp vụ ngoại tệ, các bút toán lẫn nhau bằng ngoại tệ và Đồng Việt Nam là các bút toán lẫn nhau. Thanh toán cùng một lúc.

(5) Đối với các khoản thu, trả lãi, chi bằng ngoại tệ thì quy đổi ra Đồng Việt Nam và tính vào thu, chi.

(6) Về tỷ giá hạch toán:

Giao dịch mua bán giao dịch tỷ giá hạch toán ngoại tệ là tỷ giá mua, bán thực tế khi phát sinh giao dịch.

Tỷ giá hạch toán các khoản thu, chi ngoại tệ lãi, phí xử lý, chuyển, hoán đổi ngoại tệ và các giao dịch khác Quỹ dự trữ ngoại hối, quỹ quản lý thị trường vàng và quỹ bình ổn tỷ giá:

 • Đô la Mỹ: Tỷ giá hối đoái bằng tỷ giá bình quân liên ngân hàng NHNN của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do thị trường công bố tại h.
 • Các ngoại tệ khác Đô la Mỹ: tỷ giá được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thông báo. Tỷ giá hối đoái giữa các ngoại tệ được hiển thị trên màn hình của Reuters và Bloomberg hoặc vào lúc 10:00 sáng của ngày kế toán.

Tỷ giá hối đoái được sử dụng để ghi nhận các giao dịch. Các giao dịch ngoại tệ phải được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

(7) Lập bảng cân đối kế toán theo định kỳ (ngày, tháng, quý, năm). Đối với từng loại ngoại tệ của đối tượng kế toán quy đổi và bảng cân đối kế toán quy đổi của đối tượng kế toán, hệ thống tự động quy đổi số dư và doanh số của đối tượng ngoại tệ trong kỳ báo cáo sang Đồng Việt Nam. Tỷ giá chuyển đổi cụ thể như sau:

 • Đô la Mỹ: tỷ giá quy đổi bằng tỷ giá quy định tại điểm b(i) khoản 6 Điều này tại thời điểm cân bằng
 • Đối với các ngoại tệ khác ngoài Đô la Mỹ: tỷ giá hạch toán bằng tỷ giá quy định tại điểm b(ii) khoản 6 Điều này tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán.
 • Đối với các khoản phi tiền tệ, ngoại tệ theo quy định của Luật NSNN: Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá hối đoái tại ngày phát sinh nghiệp vụ (các khoản này không đánh giá lại).
 • Số chênh lệch do chuyển đổi số dư tài khoản ngoại tệ cuối ngày, cuối tháng, hạch toán vào tài khoản 503001 “chênh lệch tỷ giá hối đoái”.

(8) Kết quả giao dịch ngoại tệ được tính trên cơ sở chênh lệch giữa mua và bán ngoại tệ tương ứng, được hạch toán vào tài khoản thu, chi theo quy định.

(9) Cuối năm tài chính, số chênh lệch ngoại tệ (nếu có) do đánh giá lại ngoại tệ được hạch toán vào tài khoản 501003 “Vốn phát sinh do đánh giá lại ngoại tệ”. i Tài sản”.

(10) Để phân biệt giữa Đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng, NHNN thống nhất sử dụng mã đồng tiền quy định tại Phụ lục 2 của thông báo này.

Phần trên bài viết được chia sẻ đến bạn theo quy định của pháp luật mới nhất Thông tin chi tiết về hệ thống tài khoản ngân hàng Mẫu biểu mẫu hệ thống tài khoản do Huitong cung cấp trong bài viết này hy vọng sẽ giúp bạn kinh doanh một cách chính xác và nhanh chóng. bạn cần thêm kiến ​​thức kế toán, vui lòng truy cập trang web AccNet.

>>>Tìm hiểu thêm: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022

.

Related Posts

Chiến thuật đặt kèo cá cược 8DAY tăng tỷ lệ thắng lớn

8DAY là một nhà cái cá cược trực tuyến rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Với nhiều loại kèo cược hấp dẫn, tỷ lệ trả thưởng…

Hướng dẫn tải app SV66 tiện lợi và rõ ràng nhất

Hướng dẫn tải app SV66 đang được nhiều người tìm kiếm và vẫn còn thắc mắc tải như thế nào là dễ dàng. Bởi vì ngày nay…

Rút Tiền Mu9: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cho newbie

Nhà cái Mu9 không chỉ nổi bật với màu sắc, giao diện hấp dẫn mà còn có những đặc điểm độc đáo và hấp dẫn khác mà…

Đại lý Net.88 – Cơ hội kiếm tiền thông qua hình thức đại lý trực tuyến

Như một người yêu thích các trò chơi và hình thức cá cược trực tuyến, bạn không thể bỏ qua cơ hội trở thành đại lý của…

Hướng Dẫn Đăng Ký FE88 Trong Một Nốt Nhạc 2023

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn đăng ký FE88 phiên bản 2023! Nếu bạn muốn trở thành một thành viên của trang cá cược trực tuyến…

Cược xiên HITCLUB? kinh nghiệm đánh kèo xiên sớm về bờ.

Bài viết sau của tải hit club sẽ giúp cho anh em hiểu rõ hơn về cách đánh kèo này.   Cược xiên Hit club app là gì?…