Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là một Nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Nguyễn Sinh Cung, tên nhỏ, Nguyễn Tất Thành, tên khi đi học, và Nguyễn Ái Quốc, tên cách mạng trước đây, đều là tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời.

Hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự nghiệp quốc tế

Vào ngày 3-6-1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình đi nước ngoài, tham gia các hoạt động cách mạng tại nhiều nước và không ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam. Ông là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga và tìm thấy con đường giải phóng dân tộc qua chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong suốt quá trình hoạt động, ông cùng với những người đồng lòng đã thành lập các tổ chức cách mạng, như Đảng Cộng sản Pháp, Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á.

Sự nghiệp cách mạng trong nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thống nhất Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Qua Hội Liên hiệp các dân tộc thống nhất Việt Nam, ông đã đào tạo cán bộ cách mạng và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Vào ngày 3-2-1930, ông chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng cho cuộc chiến đấu giành độc lập và tự do cho Việt Nam.

Đấu tranh và giải phóng dân tộc

Trong thời kỳ từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam. Ông đã về nước và thành lập Việt Minh, một tổ chức giải phóng dân tộc, và tổ chức lực lượng vũ trang để chống lại thực dân Pháp. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch.

Kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của Mỹ và cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông đã củng cố chính quyền cách mạng. Ông đã đề ra đường lối phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam và thực hiện thống nhất đất nước.

Kế thừa tinh thần cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ông đã góp phần quan trọng trong sự tăng cường đoàn kết quốc tế và là tấm gương sáng về tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

HEFC đã biên tập lại đoạn văn này. Đọc thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hefc.edu.vn.

Related Posts

“Bật mí” Hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở đâu?

I. Hồ tiêu là gì? Hồ tiêu (còn được gọi là tiêu ăn, cổ nguyệt, hắc cổ nguyệt, bạch cổ nguyệt) là một loại cây leo thuộc…

Hà Đông – Hà Tây

Hà Đông – Nơi Mảnh Đất Địa Linh Nhân Kiệt Ảnh tư liệu Trung tâm Lưu trữ quốc gia Vào những ca khúc của Nhật Lai, chúng…

Du lịch Vạn Ninh Khánh Hòa: TOP 9+ điểm “chất phát ngất” nhất định phải đến

Khi nhắc đến các địa điểm du lịch tại Khánh Hòa, ngoài du lịch Cam Ranh và du lịch Nha Trang, Vạn Ninh là một điểm đến…

Cấu tạo và chức năng của bàn tay

Bàn tay nằm ở cuối một cánh tay và là một trong những phần quan trọng nhất của cơ thể con người. Bàn tay giúp chúng ta…

Biển số xe 39, 60 ở tỉnh nào? Biển số xe Đồng Nai là bao nhiêu?

Hiện nay, với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, số lượng phương tiện giao thông đang gia tăng một cách đáng kể. Điều này…

Thông Tin Tiểu Sử MC, Nhà Báo Lại Văn Sâm

Video lại văn sâm quê ở đâu Lại Văn Sâm, một nghệ sĩ nhân dân, nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình, là một trong…