dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Công đoàn nhà trường & Thanh tra Nhân dân Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 04:13

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA 15

NHIỆM KỲ 2017-2022

Chủ tịch: Trương Anh Quân

Phó chủ tịch: Nguyễn Minh Ngọc

UVBCH kiêm Trưởng ban nữ công kiêm Tổ trưởng tổ CĐ Giáo viên: Nguyễn Thị Hường

UVBCH kiêm Kế toán CĐ kiêm Tổ trưởng tổ Công đoàn Văn phòng: Nguyễn Ngọc Huyền

UVBCH kiêm Thủ quỹ CĐ kiêm Tổ trưởng CĐ Quản lý Đào tạo: Đặng Quốc Tuấn 

                                                    NHIỆM VỤ CỦA BCH

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn , nghiệp vụ.

     - Kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền cuả Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

       - Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVC-LĐ; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trong CNVC-LĐ.

       - Tổ chức vận động CNVC-LĐ thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

         - Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN KHÓA 15

NHIỆM KỲ 2017 -2022

           Chủ nhiệm UB Kiểm tra Công đoàn: Nguyễn Minh Ngọc

           UVUB Kiểm tra Công đoàn: Bùi Lý Thị Phương

           UVUB Kiểm tra Công đoàn: Lê Thị Thu Sang

  BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ 2016 - 2018

      - Trưởng ban: Đặng Thị Thu Hà

        - Ủy viên: Phạm Minh Nguyệt

        - Ủy viên: Phạm Thị Hằng


Hình ảnh hoạt động

 • doan1.jpg
 • IMG_0945.jpg
 • IMG_0937.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • doan2.jpg
 • bgdh9.jpg
 • bdg.jpg
 • nusinh1.jpg
 • tang sach- thong.jpg
 • CC chung 2.jpg
 • IMG_0931.jpg
 • 067.jpg
 • KG2.jpg
 • bgdh2.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • a3.jpg
 • IMG_0946.jpg
 • tang sach 36a2.jpg
 • hue1.jpg
 • IMG_0924.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe