dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013: Được viết ngày Thứ năm, 13 Tháng 6 2013 02:15

Tuổi trẻ trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013:

"Chung tay hành động vì biển đảo quê hương"


 

 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 (từ ngày 01 đến ngày 08/6), ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6) trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sở GD & ĐT Hà Nội ban hành Công văn số 4989/ SGD&ĐT về việc triên khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

 

Mục đích của việc tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; nâng cao ý thức của việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo; xây dựng, quảng bá thành tựu, thành quả, thương hiệu biển quốc gia cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, hải đảo của các địa phương ven biển trong cả nước.

 

Tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 8/6) có các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Chiến dịch truyền thông không túi nilon; biên soạn các chuyên đề bảo vệ môi trường.

 

Thực hiện công văn số 4989 / SGD&ĐT – HSSV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục, ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam – 2013, Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội chỉ đạo tổ chức phát động phong trào nâng cao ý thức của việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo; vận động toàn dân tham gia công tác bảo vệ môi trường; hành động thiết thực cụ thể qua việc tổ chức làm vệ sinh trên địa bàn mình; hình thức tuyên truyền lắp đặt, treo pa-nô, poster, băng rôn tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt lớp, giao ban học sinh tuyên truyền bảo vệ môi trường,… nhằm tạo ý thức chung trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đối với các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng cư dân;

 

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” theo tinh thần chủ đề của ngày Đại dương thế giới năm 2013: Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ Đại dương. Chủ đề tuyên truyền của Tuần lễ: “Khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo”.

 

Tuổi trẻ trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội quyết tâm thi đua hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013: "Chung tay hành động vì biển đảo quê hương"


Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0918.jpg
 • tangsach 35c1.jpg
 • bgdh5.jpg
 • bgdh6.jpg
 • tangsach duong.jpg
 • doan1.jpg
 • bgdh10.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • doan3.jpg
 • IMG_0923.jpg
 • dh10.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • 007.jpg
 • IMG_0928.jpg
 • hue1.jpg
 • bgdh8.jpg
 • nusinh4.jpg
 • KG4.jpg
 • tangsach 36a1.jpg
 • Cc-vuong.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe